Scule instalatori, Tip Produs: Camera termoviziune

VISIOVAL® VX SWITCH 40 mm + LOCALIZATOR + CAP 26 mm
VISIOVAL® VX SWITCH 40 mm CAMERĂ 50-200 mm
VISIOVAL® VX 40 CAMERĂ 50-200 mm
VISIOVAL® VX 26 CAMERĂ 40-125 mm